Go to Top

Prekast terimleri sözlüğü

Mühendislikte bir konudan bahsederken, aynı terimleri kullanmak konuyu anlamak ve zaman kaybetmemek açısından önemlidir. Prekast sektöründe uygulama, montaj açısından farklı yöntemler kullanıldığından, günlük inşaat sektörü terimlerinden farklı sözcükler kullanılabilmektedir. Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın, Prekast terimleri hakkında bilgi sahibi olması için, bu sayfayı düzenli olarak güncelleyeceğiz.Prekast terimleri sözlüğü

Ayrıca konu hakkında merakı olan ve öğrenci takipçilerimizin, İngilizce kaynaklarda araştırma yapabilmeleri için, İngilizce karşılıklarını da ekledik. Prekast terimleri sözlüğümüz aynı zamanda, inşaat sektöründe İngilizce-Türkçe sözlük görevi de görmektedir.

Aklınıza takılan, bizim atladığımız Prekast terimleri varsa, iletişim sayfamızdan bize bildirim yapabilirsiniz.

Admixture – Katkı
Genelde çimento harç karışımına eklenen, karşıma özellik katan kimyasallardır.

Air permeability – Hava geçirgenliği
Materyalin içerisinden geçen havanın oranıdır.

Alkali resistant (AR) glass fibre – Alkali dayanımlı cam elyaf
En az %16 oranında zirkon içeren camdan üretilen elyafdır. Sıvı alkali çözeltilerine karşı dirençlidir.

Ambient temperature – Çevresel sıcaklık
Cisim çevresindeki hava sıcaklığıdır.

Anchor – Ankraj demiri
GRC prekast panelin iskelet sistemini yapıya sabitlemek için kullanılır. Ağırlığı taşır, esnektir, sismik hareketleri tolere eder.

Artificial ageing – Suni yaşlandırma
Doğal hava koşullarını simule ederek, maruz kalacağı etkileri görmek amacıyla test malzemesi üzerinde testler yapmaktır.

Backing coat – Hata payı
GRC prekast panelde kullanılan elyaf ve çimento harcı birleşimi, dizayn kalınlığına eşit yada daha fazla olmalıdır. Emin olunamayan durumlarda prekast panel ince bırakılmaz, kalınlaştırılır.

Bag and bucket tests – Çanta ve kova testleri
GRC sprey ekipmanını kalibre etmek için yapılan testtir.

Bonding pad – Bağlantı pedi
Ankrajların, GRC prekast panele güvenli şekilde bağlanmalarını sağlamak için kullanılan pedlerdir.

BOP Bend over point (tensile) – Bir noktaya eğilme testi
GRC prekast örneğinin gerilme altında, gerginlik/gerilme’ye göre bükülme sapmasını ölçen testtir.

Carbonation – Karbonizasyon
Karbondioksit ve hidroksit reaksiyona girmesi yada oksitlenmesiyle karbonatlaşmasıdır. GRC prekast beton, karbonizasyona yüksek dirençlidir.

Characteristic property – Karakteristik özellik
Bahsedilen konu, malzeme vb. tamamının sadece yaklaşık %95’inin özelliklerinin aynı, benzer olmasıdır.

Chopped glass – Doğranmış cam elyaf
Cam elyaf iplik halinde gelir, tabancadan geçme sırasında bıçakla kesilir. Doğranmış cam ifadesi, kesilen cam elyaf ipi parçaları için kullanılmaktadır.

Cladding panel – Cephe kaplama paneli
Hafif, yapısal olmayan, sprey tekniği ile üretilmiş, dış mekan yada iç mekanda kullanılacak duvar/sütun şeklinde GRC prekast dış cephe paneline denmektedir.

Compaction – Sıkıştırma
Titretme, sıkılama, sallama yada bu işlemlerin değişik kombinasyonları uygulanarak, karışım hacmini yada GRC dolgusunu minimum hacme getirme işlemidir.

Composite – Kompozit
İki yada daha fazla materyalden oluşan; fakat birleşen materyaller tek materyalmiş gibi görülen malzemelerdir. GRC gibi

Coupon – Kupon
Test numunesini tanımlamak için kullanılır.

Creep – Sünme
Sürekli yük altında zamana bağlı olarak boyutlarında ve şeklinde meydana gelen değişimdir.

Curing – Kürleme
GRC malzemesi içerisindeki nemi hidrasyon ile giderme işlemidir.

Dry curing – Kuru kürleme
GRC karışımına akrilik polimer eklenerek gerçekleştirilen kürleme yöntemidir.

Dry density – Kuru yoğunluk
Kuru malzeme miktarının birim hacme oranıdır. Kuru birim hacim ağırlık olarak da tanımlanır.

E-glass fibre – E-cam elyaf
Genellikle plastikleri güçlendirmede kullanılan, borosilikat lifleridir. Portlan çimento ile kullanılması tavsiye edilmez.

Efflorescence – Tozlaşma
GRC’den kalan yada karışımdan kaynaklı evoporasyonla oluşan, tuz birikimidir. Genellikle beyaz olur, yüzeyde birikir.

Engineer – Mühendis
GRC dizaynından sorumlu kişi yada kuruluş.

Facing coat – Kaplama yüz
Cam elyaf içermeyen ancak dekoratif agrega ve boya pigmenti içeren yüzeylerdir.

Fibre, Fiber – Elyaf
Her bir ortalama çapı 13-20 mikron arasında olan ve 9 mikrondan küçük çapı olmayan cam iplikciklerinden oluşur.

Fibre content – Elyaf içeriği
Elyaf içerisindeki cam liflerinin toplam birleşime oranıdır. Ağırlık yada hacim olarak ifade edilir.

Flex anchor – Bükülme ankrajı
GRC panel ile karkas iskelet arasında, karkas iskeleti destekleyen bağlantı elemanlarıdır. Yanal baskıya dayanım için dizayn edilmiştir. Rüzgar gücü ve sismik deprem yükleri süresince düşey dönmelere izin verir.

Glassfibre content by weight (WF) – Ağırlığa göre cam elyaf içeriği
Kürlenmemiş GRC ağırlığı içerisindeki cam elyaf ağırlığı oranıdır. Yüzde ile ifade edilir.

Gravity anchor – Yerçekimi ankrajı
GRC panel ile karkas iskelet arasında, karkas iskeleti destekleyen bağlantı elemanlarıdır. GRC panelin ağırlığını taşımasını sağlar, panelin alt kısmına yakın yerleştirilir. 

GRC 
Anlamı cam ile güçlendirilmiş beton olan glass reinforced concrete kısaltmasıdır.

GFRC
Anlamı cam elyaf ile güçlendirilmiş beton olan glass fiber reinforced concrete kısaltmasıdır.

GRCA
Glass Reinforced Concrete Association adlı Cam Elyaf Destekli Beton Derneğinin kısaltmasıdır.

GRCA Approved Manufacturers Scheme AMS – GRCA onaylı üretici planı
Üreticinin, GRC ürünlerinin gerektirdiği kalite seviyesini karşılaması için gerekli olan kaynakları ve ekipmanı sunma kabiliyetini değerlendirerek, akredite eden GRCA akreditasyon sistemidir.

High shear mixer – Yüksek kesme değerli mikser
Püskürtme işlemini sağlayabilmek için gerekli olan ince kum/çimento karışımının hazırlanmasını sağlayan yüksek kesme etkili karıştırıcıdır.

LOP (Limit of proportionality) – Orantısal sınır
Eğilmede çekme dayanımının tayini için yapılan deneylerdir.

Matrix – Matriks
Çimento karışımı içerisindeki agrega partikülleri ve/veya cam elyaf birleşimi

MFFT
Minimum ince katman formasyon sıcaklığı (akrilik polimerler için) anlamına gelen Prekast terimleri’dir.

Mist coat – İnce katman
Cam elyaf içermeyen çimentolu sprey katmanı

MOR (Modulus of rupture) – Kırılma katsayısı
Dört nokta bükülme testinden elde edilen nihai bükülme gerilmesi değeridir.

Premix GRC – Premiks GRC
Önceden kırpılmış cam elyaflar ve çimentonun karıştırılması ile GRC panel üretme tekniğidir. 

Premix mixer – Premik karıştırıcı
İki aşamalı karıştırıcıdır. İlk aşamada ince elenmiş kum ve çimento harcı karıştırılır. İkinci aşamada önceden kırpılmış cam elyaflar ile tüm karışımı karıştırır.

Polymer modified GRC – Polimer takviyeli GRC
GRC’nin kürlenme süresini ayarlamak için yada iyileştirme için akrilik termoplastik polimer dispersiyonu ilave edilir.

Producer – Üretici
GRC ürünleri üretmek için sözleşme imzalayan kuruluşlardır.

Purchaser – Müşteri
GRC ürünlerini satın almak için üreticiler ile sözleşme imzalayan kişi yada kuruluşlardır.

Roving – Cam elyaf bobini
Paralel sarılmış cam elyaf lif grubunun silindir şeklinde sarılmış halidir. 

Roving Tex – Bobin tex
1 kilometreye düşen kırpılmış cam elyaf miktarıdır.

Sand/cement ratio – Kum/çimento oranı
GRC içerisindeki kuru kum ile kuru çimento’nun oranıdır.

Sandwich panel – Sandviç panel
Ön dökümlü, iki yüzü bulunan, katmanlı olarak oluşturulmuş, yalıtım malzemesi uygulanmış panel türüdür.

Scrim – Cam elyaf kumaş
4 mm üzerinde alkali dayanımlı cam elyaf lifleri kullanılarak imal kumaş. GRC arka kısmında desteklemek için el ile ayarlanır. 

Seismic anchor – Sismik ankraj
Sismik yükü GRC panelden taşıyıcı karkas sisteme ileten çubuk ve plakalardır.

Serviceability limit state – Kullanılabilirlik limit durumu
GRC panel kullanılma durumuna geldiğindeki durumudur. Deformasyon limitlerinin belirlenen limitleri geçmediği, panelin kullanılabilir olduğu durumdur.

Slump test – Çökme deneyi
Çimento karışımının kıvamını ölçmek için yapılan testtir.

Spray GRC – Sprey GRC
Çimento karışımı ve alkali dayanımlı cam elyafın aynı anda kalıba püskürtüldüğü GRC panel üretme tekniğidir.

Stiffening rib – Sert kabuk
GRC panelin sertlik ve mukavemetini sağlaması için gereken kalınlık miktarıdır.

Stud frame – Ana çerçeve
Çelik işçiliği ile üretilen, GRC panelin bükülme ankrajı ve sismik ankrajının bağlantılarının yapıldığı çelik karkastır. Bu çerçeve direk olarak yapıya montajlanır.

Superplasticizer – Süperplastikleştirici
Çimento karışımında büyük oranda su kullanımını azaltarak, yüksek çökme oranları sağlar. 

Supplier – Tedarikçi
Üreticiye mal ve hizmet tedarik etmek için sözleşme imzalayan kişi ve firmalardır.

Test board – Test kurulu
Üretilen GRC ürünlerinin kalitesini değerlendirmek amacıyla, üretim sırasında oluşturulan deney değerleri sayfasıdır. Test kurulu mümkünse, ürünün kendisinin birebir örneklerinden oluşmalıdır. Eğer mümkün değilse, test kurulunda yer alan numuneler; GRC’nin kalitesini ve kalınlığını temsil edecek şekildeki üründen aynı zamanda aynı şekilde üretilmelidir.

Test board mean – Test kurulu ortalaması
Bir test kurulunda bulunan test numunelerinin deney değerlerinin aritmetik ortalamasıdır. İstatistik analiz için, ilgili test kurulunda bulunan numunelerin test sonuçlarının tamamı bir sonuç gibi gözükür.

Test coupons – Test kuponları
Bir ürünün özelliklerini belirlemek için test kurulundan alınan numunelerdir.

Test sample – Test örneği 
Test kurulunda bulunan test kuponlarının toplam miktarıdır. Test kurulunun özelliklerini belirlemek için test edilmiştir.

Tolerance – Tolerans
Boyutlar ve dayanım gibi belirtilmiş şartlardan belirlenmiş müsaade edilebilen varyasyondur.

Trowelled surface – Kenarlanmış yüzey
Kalıplama aşaması dışında, el aletleri ile pürüzsüzleştirilen yüzeydir.

Ultimate limit state – Son sınır durumu
Test numunesinin son kırılma halidir.

Ultimate tensile strength – Nihai çekme mukavemeti
GRC’nin gerilim altında yenildiği basınç değeridir.

Uncured state – Kürlenmemiş hal durumu
GRC üretimi için gereken tüm malzemeler katıldıktan sonra suyun etkisiyle cam elyafın matristen ayrılabilme durumudur.

Water/cement ratio – Su/çimento oranı
Toplam su miktarı (polimer ve ile plastikleştirici içerisindeki su da dahil) ile kuru çimento arasındaki orandır.


Lütfen eksik olduğunu düşündüğünüz, eklenmesini istediğiniz, hatalı olabilecek Prekast terimleri bize bildirin. Prekast terimleri sözlüğümüzü bilginin çoğalması için zenginleştirelim.