Go to Top

Prekast metraj hesabı nasıl yapılır?

Prekast metraj hesabı nasıl yapılır?

Son yılların gözde dış cephe kaplama sistemi olan prekast; sağlamlığı, uzun ömürlü olması ve dekoratif avantajları dolayısıyla mimarlar tarafından çoğunlukla tercih edilmektedir. Ancak görüyoruz ki prekast metraj hesabı konusunda bir projede birçok farklı sonuç çıkabiliyor.

Öncelikle prekast metrajı hesaplaması yaparken, projede hangi bölgelerin prekast yapılacağı belirlenmelidir. Eğer binanın bütün cepheleri tamamen prekast olacak şekilde prekast metraj hesabı yapılacaksa, binanın çevresini binanın yüksekliğiyle çarparak binanın cephe metrajını alabilirsiniz. Ancak burada işverenler tarafından en çok yapılan hata, prekast panellerin birbirilerine dokundukları yanaklarının hesaplanmamış olmasıdır.

Prekast metrajı hesaplanırken, panellerin birbirlerine değdikleri yanak kısımları da hesaplamaya dahil edilir. Örneğin 3×3 bir panel düşünelim. Normal hesaplamaya göre 9 m² çıkan bu prekast panel, her kenarından içeriye 15cm girecek şekilde kalıba konulduğunda, panelin toplam metrajı 3,3×3,3 olacak ve yaklaşık 11 m² yüzey alanı olacaktır. Yüzde hesabıyla bu değer %20 gibi bir değere tekabül etmektedir. İşverenlerin farklı firmalardan aldıkları fiyat tekliflerindeki metraj farklarının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu durumdur.

Binanın cephesine uygulanacak prekast metraj hesabı yapılırken, pencere boşlukları dahil edilmez. Bunun sebebi, pencere çeperlerine denk gelen ve duvardan içeriye yaklaşık 15 cm ve pencerelerde yine yaklaşık 25 cm  giren prekast malzeme ve söve detayları, pencere boşluğunu metraja dahil etmek ile aynı duruma denk getirmektedir.

Prekast metraj hesabı yöntemleri

Prekast metrajı hesaplarken kullanılabilecek yöntemlerden biri metrekare hesabıdır. Tasarımın her pozda aynı olduğu prekast söve veya kat ve çatı silmeleri, prekast harpuştalar, prekast sütun ve diğer prekast cephe elemanlarının kesitlerinin alıp metretül miktarı ile çarpımıdır. Bu aldığımız değer bize hem metrekareyi vereceği gibi, toplam kesit ve metretül değerlerimizi de gösterecektir.

Örneğin çatı çevresi 70 m olan bir binaya uygulanacak bir çatı silmesinin kesiti 2 m ise, toplamda bu çatı silmesi 140 m² olarak hesaplanacaktır. Ancak bu teklifler proje dosyası üzerinden hazırladığından, tahmini değerlerdir ve yaklaşık metraj bilgisi olarak kullanılmalıdır. İstenilen tasarıma göre kesit değerleri değişebileceği gibi, anlaşma yapılırken, istenilen değişiklikler doğrultusunda silmenin uygulanacağı metraj da işveren tarafından değiştirilebilmektedir. Net metrajlar, röleve alındıktan sonra detay projesinin çizilmesi ile tam olarak belli olur.

Prekast elemanlarını pozlandırmak

Proje bazlı olarak çalışılan prekast cephe elemanlarında, işveren tarafından verilmiş veya firma tarafından hazırlanmış 3 boyutlu görsellerdeki tasarıma göre tasarım pozlandırılarak, metrajlar her bir poz için ayrı ayrı verilebilmektedir. Bu pozlandırmalarda metretül ve metrekare olarak ayrı ayrı fiyat verilebilmektedir.

, , , , , ,